POLÍTICA DE PRIVACITAT

Nom comercial: SWISS-DS-SAFIDENT, SLU
NIF / CIF: B-55576672
Direcció: Cubelles, Barcelona
Telèfon de Contacte: 938 95 05 61
Correu elecrónico: info@swiss-ds.com

1.INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, l’Usuari queda informat i dona el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL http: //www.swiss- ds.com/ (en endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per SWISS-DS-SAFIDENT, SLU.

2.OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis de la web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del lloc web.

3.AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ SWISS-DS-SAFIDENT, SLU LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del lloc web seran tractades per SWISS-DS-SAFIDENT, SLU acord amb les següents finalitats:

Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservats amb aquesta fi fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l’Usuari remeti el seu Currículum Vitae a través del formulari “Ocupació”. Les dades de l’Usuari seran conservats amb aquesta fi fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Remetre periòdicament als Usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions comercials, relacionades amb productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies que puguin resultar del seu interès, si l’usuari dóna el seu consentiment marcant la casella de verificació corresponent o, si cas, s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Mantenir informat a l’Usuari sobre les novetats de SWISS-DS-SAFIDENT, SLU en els seus perfils a les Xarxes Socials, si l’Usuari es fa seguidor de SWISS-DS-SAFIDENT, SLU en els seus perfils. L’usuari que no vulgui continuar rebent comunicacions comercials sobre SWISS-DS-SAFIDENT, SLU a les Xarxes Socials ha de deixar de seguir els seus perfils.

4.QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ NOM EMPRESA?

SWISS-DS-SAFIDENT, SLU tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.
Dades de detalls d’ocupació.
Dades acadèmiques i professionals.

5.QUINA ES LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de SWISS-DS-SAFIDENT, SLU està basat en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

6.A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades no seran comunicades a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Les dades de l’Usuari podran ser comunicades a altres empreses participades i de SWISS-DS-SAFIDENT, SLU que presten els seus serveis en diferents àrees de negoci, amb la finalitat que siguin tractats per aquestes per enviar-comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, sobre productes i serveis que puguin resultar del seu interès, si ens autoritza marcant la casella habilitada a l’efecte en els formularis de la pàgina web.

7.RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

L’Usuari:

Garanteix que les dades que facilita SWISS-DS-SAFIDENT, SLU són ​​veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a SWISS-DS-SAFIDENT, SLU oa tercers.

8.COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS.

Una de les finalitats per a les quals SWISS-DS-SAFIDENT, SLU tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre’ls comunicacions electròniques amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida única i exclusivament a aquells Usuaris que haguessin donat prèviament el seu consentiment per a la recepció de les mateixes.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de SWISS-DS-SAFIDENT, SLU pot demanar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@swiss-ds.com

9.EXERCICI DE DRETS.

L’Usuari pot enviar un escrit a SWISS-DS-SAFIDENT, SLU amb l’àncora “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic info@swiss-ds.com, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

Revocar els consentiments
Accés. Pot sol·licitar l’accésa la informació personal que conservem sobre vostè.
Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, desactualitzada o inexacta.
Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
Oposición.También pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basats en interès legítim.
Limitació del tractament. Obtenir de SWISS-DS-SAFIDENT, SLU la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
Portabilitat de les seves dades. Dret a que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable
Reclamación.También té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que SWISS-DS-SAFIDENT, SLU ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
Sense perjudici de l’anterior, l’interessat pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de SWISS-DS-SAFIDENT, SLU a través de correu electrònic: info@swiss-ds.com

10.MESURES DE SEGURETAT.

SWISS-DS-SAFIDENT, SLU tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.